25 d’octubre 2017

UIB mediocre

Podem Illes Balears acaba de dir al Parlament que la UIB (Somuib) és una universitat mediocre i sense prestigi. Se les ha oblidat a n'aquesta afirmació felicitar a l'equip de física de la UIB partícep enguany del premi Nobel. Se les ha oblidat també felicitar a la UIB per haver format com a Doctor a Antoni Celià, a dia d'avui l'investigador jove més prometedor a nivell mundial en matèria d'oncologia (amb 30 anys justs complits ara ja ha publicat a Nature i és investigador principal a Princeton). També se les ha oblidat dir que som la universitat pitjor finançada de tota Espanya i que amb els nostros impostos mantenim la resta de les universitats espanyoles, totes elles millor finançades no la nostra; i que enlloc de poder invertir els nostres doblers a la universitat de la nostra terra per a què reverteixin en els nostres joves, ens les roba Espanya per a què ells puguin tenir universitats "no mediocres". Supòs que tot el que no estigui ubicat a Madrid als seus ulls és mediocre, provincià i sense prestigi. Valdria més que començassin a estudiar a les universitats abans d'opinar sobre elles. S'han llevat la careta i ja demostren obertament que no només no volien que es pogués estudiar medicina a les Illes Balears, sinó que tracten amb igual menyspreu tot l'ensenyament universitari illenc. I que consti que sóc extremadament crític amb moltes de coses que afecten a la nostra universitat i al sistema universitari espanyol, però no es pot insultar d'aquesta manera a 18.000 persones que cada any estudiam o feim feina a la Universitat del nostre país. I molts, ho hem fet i ho feim, no només de forma professional sinó també vocacional.


Cap comentari: