24 d’octubre 2006

El Bloc arranca

No fa gaire he arribat d'una reunió amb la gent del PSM i Alternativa que tenia per objectiu engegar el projecte del Bloc per Mallorca. El paper que tendrem els independents sembla que serà destacat en aquesta nova organització política. Esperem que les coses surtin bé i que poguem obtenir un resultat electoral acceptable que serveixi per derrotar a la dreta política que està fent malbé aquest País. I també esperem que el dia de demà el Bloc sigui una estructura sòlida i forta que es configuri de manera federal esdevenint, com a mínim, en la tercera força política d'aquesta terra. Avui començam a fer camí amb aquest objectiu, el camí que serà llarg i difícil, en sóc conscient, però crec que assolirem els nostres objectius.


22 d’octubre 2006

El President i Lecturas

Matías Vallés ha comentat aquest diumenge l'entrevista que ha concedit el President de la CAIB Jaume Matas a la revista del cor Lecturas. Mal assumpte quan un polític ha d'emprar les revistes que s'aprofiten de la intimitat personal per rellançar la seva imatge pública o per fer campanya electoral:

Como el buen islamista, también el correcto mallorquín se encamina directamente en el videoclub a la sección de DVDs de martirio. Esta semana la mortificación nos llega de Lecturas, donde posa Jaime Matas con una señora desconocida. Ella viste uno de esos modelos Heidi que le quitan diez años a cualquier mujer de menos de treinta, y le suman diez a cualquier señora por encima de esa edad. El presidente la llama "princesa", pese a que no es Maria Antònia Munar ni Kournikova, las principessas que tan caras nos salen.

En el gremio de la prensa ginecológica, Lecturas no es ¡Hola! -debe ser el escalón previo al posado de Matas para Pronto-, pero esta exclusiva habrá disparado sus ventas. Nos preguntamos qué tiene que ocurrir en un matrimonio para que el marido se vea obligado a declarar en papel couché que su esposa "es su princesa". La entrevista con Hillary de Mallorca y su marido recuerda al reportaje de Bono con su mujer, que todo el mundo supo interpretar inmediatamente.


17 d’octubre 2006

Una conselleria sense papers


Article aparegut al Diario de Mallorca de dia 17 de novembre de 2006:

Una conselleria sense papers

Antoni Bennàssar Moyà

"Els sense papers" és una expressió que s´ha emprat per fer referència a una àmplia categoria social de persones que estan en un Estat sense tenir la situació jurídica regularitzada. Són estrangers, gent vinguda de manera irregular, que no es poden quedar legalment a la terra d´acollida, i que intenten sobreviure de la millor manera possible. Conformen una àmplia bossa "d´indocumentats" que generen el denominat "problema immigratori". El nostre Govern balear va emprendre fa aproximadament un any la tasca lloable d´intentar solucionar aquest "problema" creant una pionera conselleria específica d´immigració. Aquests dies, curiosament, la Conselleria en qüestió ha estat notícia.

Seguint les informacions de la premsa, sembla que la conselleria d´Immigració ha estat sancionada per la Inspecció de Treball per presumptes irregularitats en la contractació de la cap de gabinet, la immigrant argentina María Laura Giorgio. El primer que he de dir és que no sé si té la raó jurídica el Govern balear o la Delegació del Govern, ja que no tenc suficient coneixement del contingut de l´expedient sancionador tramitat per la inspecció de treball per poder fer-ne una anàlisi jurídica. No obstant això, i des d´una perspectiva d´anàlisi política i social, la notícia m´ha dut, com no podia ser d´altra manera, a la reflexió personal.

La creació d´una conselleria d´immigració a les Balears ha estat criticada des del primer moment per l´oposició. No se sap molt bé quines funcions específiques té aquesta conselleria, ja que la política immigratòria és una competència que exerceix en aquests moments a les Balears en exclusiva l´Estat. Així, tenim a les Illes una conselleria creada amb una estructura completa de funcionament que no disposa de competències estatutàries específicament assignades. La conselleria d´Immigració no pot participar, que jo sàpiga, ni en la regulació de fluxos migratoris, ni en l´establiment de contingents d´immigrants per sectors productius, ni en la regularització dels il·legals, ni en la realització executiva dels tràmits administratius bàsics que han de fer els immigrants que estan en aquesta terra.

Una de les grans discussions que ha tingut lloc durant els darrers processos de reforma dels estatuts d´autonomia al nivell estatal ha estat valorar si les comunitats autònomes havien o no d´assumir competències en matèria immigratòria. Així, Catalunya s´ha fet càrrec gràcies a l´article 138 del seu nou Estatut d´autonomia, i a pesar de l´oposició del Partit Popular, de competències immigratòries que van des de la possibilitat de dur a terme polítiques efectives d´integració fins a la competència executiva en matèria d´autoritzacions de treball als immigrants. A més, l´article 138 esmentat preveu la participació de la Generalitat en les decisions estatals sobre immigració que tinguin especial incidència sobre Catalunya i, en especial, en la determinació dels contingents immigratoris que ha de rebre el territori català.Crec, des d´una perspectiva comparada, que més que una conselleria d´immigració amb unes competències que no se sap ben bé quines són el que necessitam en aquesta terra és un marc normatiu bàsic que permeti que puguem gestionar les allaus immigratòries que ens arriben. D´aquesta forma, el nou estatut d´autonomia de les Illes Balears, que actualment s´està tramitant al Congrés dels Diputats, hauria de ser l´eina necessària que possibilitàs administrar des de les Balears els tràmits bàsics en matèria immigratòria. El nou estatut hauria de permetre també que les institucions polítiques illenques poguessin coparticipar en les decisions transcendents en matèria de fluxos immigratoris. Només llavors una conselleria dels "sense papers" seria necessària i ostentaria una competència clara: atorgar administrativament "papers" als "sense papers" que reunissin els requisits de la legalitat estatal. Aquest marc competencial serviria per complir una funció de servei públic permetent a l´hora apropar necessàriament l´Administració autonòmica als nouvinguts. Els immigrants, aleshores sí, haurien de passar forçosament per aquesta conselleria si volguessin regularitzar la seva situació. A més, i per ventura, l´apropament de l´Administració al ciutadà impediria que es donassin casos paradoxals com el que presumptament ha esdevingut: que un alt càrrec d´una conselleria d´immigració no tingui la documentació adaptada a la feina que hi ha de desenvolupar.Antoni Bennàssar Moyà és professor de Dret Constitucional de la UIB.

15 d’octubre 2006

La qualificació dels polítics

Avui el Diario de Mallorca publica una interessant entrevista a la consellera d'immigració del Govern de les Illes Balears, Encarnación Pastor, sobre la qualificació necessària per a ser polític i la seva tria discrecional. Sobren els comentaris:

-El artículo 40 también habla de la cualificación de los altos cargos. ¿Por qué a este diario se le le niega el currículum de Laura Giorgio cuando ocupa un cargo público por el que cobra 46.897 euros anuales?

-Son temas personales, que cada uno tiene derecho a guardarlos como quiera. Es una persona cualificada, tiene algún título que otro... Además, los cargos de confianza no lo necesitan. En España ha habido un ministro electricista, otro con Bachiller, como Almunia. Yo tengo un Bachiller y un poco de Magisterio.

-Pero ¿ha contratado a su sobrina?

-¿Qué pasa, que mi sobrina no puede trabajar?

-Sólo pregunto si la ha contratado.

-Sí, aquí tengo a un sobrina trabajando.

-¿Por qué la contrató?

-La contraté con todo mi derecho, ¡faltaba más! Porque está preparadísima para desempeñar el trabajo que hace.

12 d’octubre 2006

El partit comunista i catalanista

Vicente Grande, el president del RCD Mallorca SAD, ha parlat al Diari de Balears del Bloc d'esquerres entre PSM i Alternativa. Sembla que som els únics que li podem posar inconvenients al seu projecte de torres i pelotazo urbanístic per Ciutat.

-Però si no hi ha consens...
-«El màxim consens possible», es va dir en aquella reunió, però ningú no parlà mai d'unanimitat. La situació ideal seria un consens del màxim nombre de partits que integren el nostre panorama polític. Ara bé, el partit comunista i catalanista, que s'ha format ara, del Bloc... és molt difícil aconseguir-ne un sí. Ho intentarem, però aquesta gent sempre comença amb un «no». Abans de conèixer la idea han mogut els seus grups de pressió per anar dient no... serà difícil.

08 d’octubre 2006

Un nou curs universitari


Article publicat al Diario de Mallorca el proppassat dilluns dia primer d'octubre de 2006:

Un nou curs universitari

Antoni Bennàssar Moyà

L’any 1995 ingressava per primera vegada a la Universitat de les Illes Balears en qualitat d’alumne. Han passat ja més d’onze anys, i durant aquest temps he tingut l’oportunitat d’anar passant per diferents fases de la vida universitària. En primer terme, alumne de la llicenciatura de Dret, seguidament, alumne de doctorat i becari d’investigació, i durant els darrers anys, professor a l’àrea de Dret Constitucional. Així, el darrer decenni de la meva vida, llevat d’una breu etapa en què em vaig veure obligat a guanyar-me les sopes fora de la UIB, ha estat marcat per la vinculació a la institució universitària. Una institució universitària que comença enguany un nou curs a les Illes Balears i a la resta de l’Estat espanyol amb la necessitat obligada de canviar importants elements del funcionament.

El nou curs universitari s’inicia amb una sèrie de reptes que haurem d’afrontar, en major o menor grau, tots els que estam a la nostra universitat. El nou any acadèmic vindrà marcat, segons la meva opinió, per quatre grans fites: la implantació de l’espai europeu d’educació superior, la reforma de la Llei orgànica d’universitats (LOU), i les eleccions al Rectorat de la UIB i a la comunitat autònoma de les Illes Balears. La implantació de l’espai europeu d’educació superior ja ha suposat i suposarà, sens dubte, canvis importants en la manera d’entendre les titulacions i la docència universitària. És un repte que hauran d’afrontar amb decisió professors, alumnes i gestors polítics universitaris. Així, entram en una nova etapa en la qual la manera tradicional d’entendre les classes i la docència és posada en dubte. A més, la implantació dels nous plans d’estudis i titulacions adaptats a les directrius de la Declaració de Bolonya va paral·lela al procés de reforma de la LOU que just ara s’ha començat a tramitar al Congrés dels Diputats. D’aquesta reforma, em centraré en un apartat que m’interessa especialment: l’accés a la carrera docent universitària. L’actual LOU, aprovada a finals de l’any 2001, canvià substancialment les formes d’accedir a la docència universitària. Es varen introduir les denominades «acreditacions», que eren necessàries per poder concursar a contractes laborals de docent, i per guanyar places funcionarials s’havia de passar prèviament per la denominada «habilitació nacional». Aquest sistema ha trasbalsat les universitats espanyoles; però no ha acabat, sinó que s’ha agreujat, un problema endèmic: la precarietat dels joves professors i investigadors. La trajectòria docent a Espanya d’un investigador en fase de formació es perfila a dia d’avui com una interminable carrera de resistència i obstacles que ve completada amb qualque mina antipersona deixada pel camí. El sistema actual marca un camí per als joves investigadors que passa per estar alguns anys de becari d’investigació i, si hi ha sort, poder passar a una etapa de vuit anys en la qual el professor en formació ocuparà dues figures contractuals: la de professor ajudant i la de professor ajudant doctor. Durant aquest període, que s’apropa als deu anys, els joves professors cobren uns sous que oscil·len entre els 900 i 1.200 euros al mes. Acabada la fase de formació, ningú no assegura un lloc de treball estable al docent. El professor haurà d’intentar accedir aleshores a una plaça laboral de contractat indefinit guanyant un concurs oposició després que una agència «de qualitat» li hagi «acreditat» el seu currículum. En tot cas, el concurs només es produirà a la seva universitat si hi ha necessitats docents, disponibilitat pressupostària i voluntat departamental de fer-lo. Tot plegat fa que quedar a la institució universitària esdevingui una opció laboral molt poc engrescadora per a un jove amb bon currículum. Aquesta situació, segons el meu punt de vista, s’ha de canviar, i la reforma de la LOU que s’afrontarà durant aquest any ha de ser necessàriament la primera passa.

S’ha de fer esment, finalment, que el nou curs vindrà marcat també pel calendari electoral. Durant el curs 2006-2007 viurem eleccions a la comunitat autònoma, al Rectorat de la Universitat de les Illes, i fins i tot eleccions sindicals. Aquests processos poden suposar canvis de persones i polítiques en els òrgans directius de les institucions esmentades. Seran els nous gestors, en tot cas, els que hauran d’administrar durant els propers quatre anys els difícils reptes que suposa una universitat en profund procés de canvi i que presenta a dia d’avui en determinats àmbits, com el del jove professorat, mancances importants.


[1] Antoni Bennàssar Moyà és professor de Dret Constitucional de la UIB.