27 d’octubre 2017

República i estatus jurídic internacional

Si es proclama la República, el tema català deixa de ser un "conflicte intern" i passa a ser un conflicte internacional entre dos Estats amb personalitat jurídica internacional pròpia; i, per tant regulat, pel Dret internacional. Ja no es podrà parlar de "un conflicto interno de España" com fa ara la Unió Europea; la UE reconeixerà com a tal la República o no; però haurà de canviar forçosament el discurs. Estarem durant anys igual que passa amb Palestina o Kosovo en un estatus d'Estats que ens reconeixen com Estat sobirà, i altres que no... però hi haurà personalitat jurídica i dignitat internacional. Pensau que Espanya no ha reconegut encara i diu que no reconeixerà mai Kosovo com Estat independent i que per ells, encara forma part de Sèrbia (surrealista). Crec que al marge de reconeixements (hi haurà Estats que reconeixeran la República i altres que no), trobo que no s'ha fet suficient esment jurídic a tot plegat; que, per mi, té una importància majúscula i Espanya ho sap; d'aquí el pànic que té a la proclamació de la República.


Cap comentari: