22 d’agost 2020

Montoro

Duc anys dient que per mi és vergonyosa, i jurídicament molt discutible, la utilització que es ve fent de la imatge del menor Miquel Montoro tant per part de la seva família en les publicacions a youtube i xarxes, com per part de les institucions i els mitjans de comunicació públics de les Illes en campanyes i programes audiovisuals en els que apareix de forma gairebé permanent. Per dir simplement això, he rebut múltiples atacs a les xarxes socials, i m'han acusat des de "esnob", a elitista, fins a antimallorquí, ja que, segons alguns, Montoro representa l'essència de la mallorquinitat. 


Ara, la família demanda a una editorial i a l'autor Sebastià Bennàssar, per utilitzar la imatge del menor (sense haver passat prèviament per caixa) en un llibre publicat sobre el seu "fenomen" mediàtic... Tot i que no he llegit el llibre, i, per tant, desconec el seu contingut, recordar que, en una entrevista de 23 de gener de 2020 al diari Ultima Hora, la mare del menor reconeixia que ha vingut obtenint benefici econòmic per l'exhibició pública de la imatge del menor, tant a IB3, com al seu canal de youtube. 

Recordar, a més a més, que el Tribunal Suprem i Constitucional han configurat el concepte jurídic de de "personatge públic" que restringeix enormement el seu dret a la intimitat i pròpia imatge envers els particulars que no surten habitualment als mitjans de comunicació a l'hora de ponderar drets fonamentals. En aquest cas, és un "personatge públic", amb l'afegitó que és un menor (cosa que el sobreprotegeix) però del qual, la seva família, duu temps "venent" a canvi de doblers la seva pròpia imatge a tercers ( IB3, youtube, Consell de Mallorca, etc...i no sé si aquesta venta s'ha fet amb autorització de fiscalia, o no, tal i com exigeix la llei). Pos un enllaç amb un article científic molt interessant en pdf de la revista de Dret Polític sobre el concepte de personatge públic a la jurisprudència.


En fi, coses veurem. 
Cap comentari: