07 de juliol 2020

Incapacitat

He portat com advocat, al llarg dels anys, desenes de causes relacionades amb incapacitacions i tuteles/curateles. Algunes d'elles, encara romanen obertes. 

La incapacitació i la tutela són mesures de protecció, eminentment patrimonial, de l'incapaç. 

Em sap greu, però no acab de veure l'eliminació de la tutela i la incapacitat; quan, fins ara, amb la legislació actualment vigent, pels casos més lleus, hi havia la possibilitat de curatela limitada, eina que molts de jutges de família empraven per limitar l'abast de la incapacitació de l'afectat. 

I, per últim, jo em demano: què passarà amb els centenars de milers de sentències sobre incapaços que hi ha actualment dictades i en fase d' ETJ? S'hauran de revisar totes per adaptar-les a la nova llei? Si ara els jutjats de família duen anys de retard, no sé com s'ho faran si han de revisar totes les tuteles actualment dictades... (per no parlar de les clíniques forenses que hauran de tornar a avaluar a tots els incapaços). Tant de bo m'equivoqui, però m'ensum un caos.

Cap comentari: